Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp

[VnExpress] Xét thang điểm 30, Đại học Kiến trúc Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất 22,25, Mỹ thuật công nghiệp 21,46. - VnExpress.

chi tiết


Liên kết:

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020


Video liên quan:Xem thêm video