Điểm chuẩn 2020 Trường ĐH Giao thông Vận tải: Dự kiến tăng trên ...

[Báo Lao Động] Theo đại diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, điểm chuẩn 2020 của trường dự kiến tăng trên 1 điểm, mức tăng cụ thể phụ thuộc vào từng ngành đào tạo.

chi tiết


Liên kết:

Điểm chuẩn 2020 Trường ĐH Giao thông Vận tải: Dự kiến tăng trên ...


Video liên quan:Xem thêm video