Dịch COVID-19: Ứng dụng khai báo y tế toàn dân đã có trên hệ điều hành iOS

[Bnews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo)] Ứng dụng (app) khai báo y tế toàn dân NCOVI vừa được hoàn thiện trên hệ điều hành iOS tại đường link: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178.

Lượt quan tâm: 100K+


Xem chi tiết:

Dịch COVID-19: Ứng dụng khai báo y tế toàn dân đã có trên hệ điều ...

Khai báo y tế toàn dân: Cả cộng đồng chung tay chống dịch Covid 19

Ứng dụng NCOVI hỗ trợ khai báo y tế toàn dân đã chính thức có mặt ...

Ứng dụng NCOVI khai báo y tế toàn dân chính thức có mặt trên iOS

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI đã có mặt trên hệ điều ...

Cách tải và khai báo y tế toàn dân qua ứng dụng NCOVI cho người ...

Người dân ủng hộ khai báo y tế điện tử


Video liên quan:Xem thêm video