Di dời các trường Đại học, Cao đẳng khỏi nội đô: Vẫn dậm chân tại chỗ

[enternews.vn] Được khởi động từ năm 2003, thế nhưng đến nay dự án xây dựng trường Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoa Lạc vẫn ì ạch, việc thực hiện di dời các cơ sở giáo ...

chi tiết


Liên kết:

Di dời các trường Đại học, Cao đẳng khỏi nội đô: Vẫn dậm chân tại ...


Video liên quan:Xem thêm video