Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn do có quan hệ ...

[Người Lao Động] Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Theo đó, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ ...

chi tiết


Liên kết:

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn do có quan hệ ...

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật bí thư Huyện ủy Cô Tô quan hệ ...

Bí thư Cô Tô 'quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền'

Tại sao Bí thư Cô Tô quan hệ bất chính với thuộc cấp lại do Ban Bí ...

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Bí thư Cô Tô do có quan hệ bất chính

Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn có quan hệ bất chính với cán bộ thuộc ...


Video liên quan:Xem thêm video