Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ kỳ thi đánh giá năng lực

[Thời báo Tài chính Việt Nam] (TBTCO) - Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ cho việc tuyển sinh riêng mà sử dụng kết quả thi tốt nghiệp ...

Lượt quan tâm: 50K+


Xem chi tiết:

Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ kỳ thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh ...

Đại học Quốc gia Hà Nội không triển khai kỳ thi tuyển sinh riêng ...

ĐH Quốc gia Hà Nội không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực

Đại học Ngoại thương dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học ...

Đại học Quốc gia Hà Nội đột ngột thay đổi phương án tuyển sinh ...


Video liên quan:Xem thêm video