Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc là ai?

[VietnamFinance] (VNF) - Trưởng thành từ hoạt động Đoàn và sau đó trở thành doanh nhân, ông Phạm Phú Quốc đã có gần 25 năm kinh qua nhiều vị trí ở những lĩnh vực khác ...

chi tiết


Liên kết:

Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc là ai?

Chân dung đại biểu Quốc hội TP. HCM khóa XIV Phạm Phú Quốc


Video liên quan:Xem thêm video