'Đã nhận được lương khô cứu trợ của Bộ Quốc phòng đâu mà nói ...

[Tuổi Trẻ Online] TTO - 'Thượng tướng Lê Chiêm nói là phải tránh xảy ra tình trạng cán bộ cơ sở chia nhau hàng cứu trợ, chứ không phải là đã chia nhau hàng cứu trợ như mạng ...

chi tiết


Liên kết:

'Đã nhận được lương khô cứu trợ của Bộ Quốc phòng đâu mà nói ...

Quảng Trị lên tiếng việc 'lương khô quân đội cứu trợ bị cán bộ chia ...

Quảng Trị bác bỏ tin cán bộ lấy lương khô cứu trợ làm... quà

Quảng Trị: Lương khô quân đội đã về đến đâu mà cán bộ chia nhau

Tướng Chiêm: 'Chuyện lương khô là tôi nói chung để cảnh báo'

Quảng Trị bác bỏ thông tin cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ

'Quảng Trị chưa nhận thanh lương khô cứu trợ nào, chia nhau kiểu ...


Video liên quan:Xem thêm video