Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của TP.HCM

Lượt quan tâm: 500K+

Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Theo quy định ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 ...


Xem chi tiết:

Đã có điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 của TP.HCM

Sáng nay TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10

MỜI XEM: Điểm chuẩn lớp 10 chính thức tại TP HCM

Sáng nay TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Đã có điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM


Video liên quan:Xem thêm video