Cục Hải quan Quảng Ninh: Dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh ...

[Thời báo Tài chính Việt Nam] 2021 là năm thứ 7 tỉnh Quảng Ninh tổ chức xếp hạng DDCI của 13 địa phương và 22 sở, ngành trên địa bàn. DDCI Quảng Ninh năm 2021 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của ...

chi tiết


Liên kết:

Cục Hải quan Quảng Ninh: Dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh ...


Video liên quan:Xem thêm video