Covid-19: Trung tướng Đỗ Quyết, bị ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật ...

[BBC Tiếng Việt] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư ngày 5/4 để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 - 2020, ...

chi tiết


Liên kết:

Covid-19: Trung tướng Đỗ Quyết, bị ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật ...

Cách tất cả chức vụ đối với trung tướng Đỗ Quyết do liên quan vụ ...

Tướng Đỗ Quyết và Hoàng Văn Lương bị cách tất cả chức vụ trong ...

Vụ Việt Á: Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc, Phó Giám ...

Vụ Việt Á: Cách tất cả chức vụ trong Đảng của trung tướng Đỗ Quyết

Giám đốc Học viện Quân y bị cách tất cả chức vụ trong Đảng


Video liên quan:Xem thêm video