Coca-Cola Việt Nam thay quảng cáo 'Mở lon Việt Nam'

Lượt quan tâm: 50K+

Theo bà Hương, dấu hiệu thiếu thẩm mỹ trong quảng cáo Coca-Cola nằm ở cách sử dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam". Từ "lon" được chấp nhận trong Tiếng Việt nhưng phải gắn với tên sản phẩm. Cả cụm từ "Mở lon Việt Nam" không có danh từ tên sản phẩm ...

Xem chi tiết:

Coca-Cola Việt Nam thay quảng cáo 'Mở lon Việt Nam'

Bộ Thông tin Truyền thông sợ câu “Mở lon Việt Nam” có thể hiểu ...

'Mở lon Việt Nam' là phản cảm: Có quá suy diễn?

"Mở lon Việt Nam" không mở lon thì là gì?

Nhãn hàng Coca-Cola nhận lỗi vụ quảng cáo 'Mở lon Việt Nam'

Chuyên gia ngôn ngữ nói gì về quảng cáo "Mở lon Việt Nam"?


Video liên quan:Xem thêm video