Có phân biệt được viêm hô hấp thông thường và Covid-19?

[Vietnamnet.vn] Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh không thể phân biệt được dấu hiệu của viêm hô hấp thông thường với dấu hiệu của Covid-19. Tốt nhất có dấu hiệu ho, sốt cần ...

Lượt quan tâm: 100K+


Xem chi tiết:

Có phân biệt được viêm hô hấp thông thường và Covid-19? Các ...


Video liên quan:Xem thêm video