Có nên bỏ xếp loại khá, giỏi trên bằng tốt nghiệp?

Lượt quan tâm: 20K+

Còn theo dự thảo này, cách ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ có một số thay đổi. Cụ thể, tên gọi văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học chỉ gọi chung là cử nhân, bỏ xếp loại (khá, giỏi, trung bình) cũng như bỏ phân loại chính quy hay tại chức.


Xem chi tiết:

Có nên bỏ xếp loại khá, giỏi trên bằng tốt nghiệp?

Hà Nội biểu dương 700 gương người tốt, việc tốt

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại giỏi, khá, TB

Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, vinh danh ...

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không ghi xếp loại

Hà Nội biểu dương "Người tốt, việc tốt", vinh danh Công dân Thủ đô ...

Có nên bỏ ghi xếp loại trên bằng đại học?

Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2019

Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu ...


Video liên quan:


Xem thêm video