Chris Wallace bị chỉ trích vì 'để mất quyền kiểm soát về tay Trump'

[VnExpress iOne] Chris Wallace, người dẫn chương trình Fox News, bị chỉ trích vì không thể điều hành hiệu quả cuộc tranh luận tổng thống, để Trump nắm quyền kiểm soát.

chi tiết


Liên kết:

Chris Wallace bị chỉ trích vì 'để mất quyền kiểm soát về tay Trump'


Video liên quan:Xem thêm video