Chốt đề xuất trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6%

[ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM] Phương án 1: Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 1/7/2022, với mức tăng từ 270.000-330.000 đồng, bình quân tăng 8,16% so với năm 2020-2021.

chi tiết


Liên kết:

Chốt đề xuất trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6%

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6 từ ngày 1-7-2022

Các bên nói gì về kết quả tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 ...

Mức lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng thêm ra sao?

Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 - Báo Thái Bình ...


Video liên quan:Xem thêm video