Chỉ thị 19/CT-TTg 2020 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa

[LuatVietNam (Blog)] Chỉ thị 19/CT-TTg 2020 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị mới nhất về Covid-19 do Thủ tướng ban ...

Lượt quan tâm: 100K+


Xem chi tiết:

Chỉ thị 19/CT-TTg 2020 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ...

Thủ tướng ban hành chỉ thị 19: Vẫn đóng hàng quán không thiết yếu ...

Chỉ thị 19 của Thủ tướng phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình ...

Dịch Covid-19: Những điều "nằm lòng" trong Chỉ thị 19 để tránh bị ...

Chỉ thị 19 của Thủ tướng: Tiếp tục dừng các giải đấu thể thao, sự ...

Chỉ thị 19: Các dịch vụ không thiết yếu vẫn tạm đóng cửa


Video liên quan:Xem thêm video