Chào bán giá cao, gần 90% quyền mua cổ phiếu HCM do HFIC đấu ...

[Cafef.vn] Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa hoàn thành đấu giá quyền chọn mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã HCM) do Công ty ...

chi tiết


Liên kết:

Chào bán giá cao, gần 90% quyền mua cổ phiếu HCM do HFIC đấu ...

Thanh toán qua di động tăng gần 90%


Video liên quan:Xem thêm video