CEO Lotus Nguyễn Thế Tân: Sao không nghĩ sau 1 năm chúng tôi ...

Lượt quan tâm: 50K+

Trong một cuộc gặp gỡ các phóng viên, khi được hỏi liệu Lotus có gặp khó khăn về vốn sau khi tiêu hết số tiền đầu tư ban đầu (1.200 tỷ đồng). CEO Lotus Nguyễn Thế Tân nửa đùa nửa thật: “Tại sao lại không nghĩ sau 1 năm chúng tôi có thêm 1.200 tỷ đồng ...


Xem chi tiết:

CEO Lotus Nguyễn Thế Tân: Sao không nghĩ sau 1 năm chúng tôi ...

Giai đoạn Open Beta của mạng xã hội Lotus là gì? Tại sao phải mất ...

Công nhân dự án Đại Phước Lotus đình công: Nhà thầu chính hỗ ...

CEO Nguyễn Thế Tân nói về mạng xã hội Lotus

CEO Nguyễn Thế Tân: Mạng xã hội Lotus là cuộc chơi tất tay của ...

Dự án Swan Bay Đại Phước nợ lương, công nhân đình công, treo ...


Video liên quan:

Xem thêm video