Căn bệnh phù não do virus Nipah từ dơi có nguy cơ gây chết người ...

[Vietnamnet.vn] Các nhà khoa học cảnh báo về căn bệnh phù não do virus Nipah có nguy cơ gây tử vong gấp 75 lần so với virus Covid-19 dẫn tới đại dịch tiếp theo.

chi tiết


Liên kết:

Căn bệnh phù não do virus Nipah từ dơi có nguy cơ gây chết người ...

Virus Nipah gây phù não được cảnh báo là đại dịch tiếp theo

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây ...

Virus Nipah gây phù não có thể là đại dịch toàn cầu tiếp theo

Virus Nipah gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19, có thể trở ...

Cảnh báo loại virus từ dơi có tỷ lệ gây tử vong đến 75%


Video liên quan:Xem thêm video