Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương ...

chi tiết


Liên kết:

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thay ông Vương Đình Huệ làm ...

Ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư ...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được phân công giữ chức ...


Video liên quan:Xem thêm video