Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Tôi nói là ngân sách dự phòng trung ương ...

[Báo Pháp Luật TP.HCM] (PLO)- Hiện nay Chính phủ đang tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu và đã có nguồn 14.620 tỉ, đang xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chi cho công tác chống ...

chi tiết


Liên kết:

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Tôi nói là ngân sách dự phòng trung ương ...

Bộ Tài chính nói lại cho rõ thông tin 'ngân sách T.Ư gần như không ...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Ngân sách Nhà nước không bao giờ cạn ...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngân sách nhà nước bảo đảm đủ cho các ...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: “Ngân sách nhà nước không bao giờ cạn ...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngân sách nhà nước bảo đảm đủ cho ...

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Ngân sách sao mà trống rỗng ...


Video liên quan:Xem thêm video