Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

[Người Lao Động] Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình giữ chức Phó ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng Ban Tuyên ...

Bộ Chính trị điều động Bí thư tỉnh Thái Bình giữ chức Phó Trưởng ...

Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó trưởng ban Tuyên giáo ...

Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ...

Bộ Chính trị: Bí thư Thái Bình Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó ...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban ...


Video liên quan:Xem thêm video