Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: Ông Nguyễn Thành Tài khá thân với ...

[Báo Thanh Niên] Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài khai: “Bị cáo với cô Thúy chỉ là quan hệ bình thường như lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp”.

chi tiết


Liên kết:

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: Ông Nguyễn Thành Tài khá thân với ...

Ông Nguyễn Thành Tài khai gì về Công ty Hoa Tháng Năm

Ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan bà ...

Bà Thúy Hoa Tháng Năm khai về quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

Sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài đã biến khu đất vàng thành ...

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Sai phạm vì muốn có lợi nhất cho Nhà nước

Ông Nguyễn Thành Tài bác bỏ mối quan hệ tình cảm với bà Thúy


Video liên quan:Xem thêm video