Bạn đã biết cách khai báo y tế online chưa?

[Báo Thanh Niên] Chỉ cần vào website tokhaiyte.vn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thì bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế online. Rất đơn giản và thuận ...

chi tiết


Liên kết:

Bạn đã biết cách khai báo y tế online chưa?

Những ai cần phải khai báo y tế, các hình thức khai báo y tế?


Video liên quan:Xem thêm video