Ban Bí thư khai trừ Đảng, cách chức 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt ...

[Báo Thanh Niên] Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng với 2 thiếu tướng và cách toàn bộ chức vụ trong Đảng với 7 tướng lĩnh khác đều là tư lệnh, phó tư lệnh, chính ủy, ...

chi tiết


Liên kết:

Ban Bí thư khai trừ Đảng, cách chức 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt ...

Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ ...

Cảnh sát biển Việt Nam 'tan hoang' vì 'dàn tướng suy thoái' - BBC ...

Kỷ luật 2 Trung tướng, 7 Thiếu tướng thuộc lực lượng Cảnh sát biển ...

Ban Bí thư kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ...

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo Cảnh ...

Xem xét kỷ luật nhiều tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam

Cảnh cáo nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đề nghị Ban Bí ...

Cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Tư lệnh Cảnh ...

Kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam


Video liên quan:Xem thêm video