Bài hát Auld Lang Syne “ò e rô be đánh đu…” | MediaOnline Magazine

[MediaOnline - Siêu Thị Số eMagazine (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)] Mất một thời gian rất dài tôi vững tin rằng mỗi khi Giao thừa đón Năm mới, người Mỹ cùng nhau hát bài hát “Happy New Year” để vui chúc mừng nhau. Mãi sau ...

Lượt quan tâm: 20K+


Xem chi tiết:

Bài hát Auld Lang Syne “ò e rô be đánh đu…” | MediaOnline Magazine


Video liên quan:

Xem thêm video