Anh Nguyễn Minh Triết giữ thêm chức vụ mới

[Người Lao Động] Anh Nguyễn Minh Triết, 33 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa ...

chi tiết


Liên kết:

Anh Nguyễn Minh Triết giữ thêm chức vụ mới

Ông Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên ...

Ông Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt ...

Ông Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam


Video liên quan:Xem thêm video