Án mạng rúng động làm thay đổi phong tục lễ hội Halloween: Cậu ...

[Cafef.vn] "Sát nhân cho kẹo" đã gieo rắc nỗi hoảng sợ tới hàng triệu gia đình và “giết” luôn niềm vui Halloween của tất cả trẻ em Mỹ năm ấy.

chi tiết


Liên kết:

Án mạng rúng động làm thay đổi phong tục lễ hội Halloween: Cậu ...


Video liên quan:Xem thêm video