'2020 Việt Nam thiếu khoảng 500.000 chuyên gia dữ liệu'

[Tuổi Trẻ Online] TTO - Sáng 5-11, diễn đàn “Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020-2030” do Viện Nghiên cứu chiến lược ...

chi tiết


Liên kết:

'2020 Việt Nam thiếu khoảng 500.000 chuyên gia dữ liệu'

Traveloka Việt Nam chung sức ủng hộ đồng bào miền Trung

Traveloka Việt Nam chung tay cùng Quỹ Sống xây Nhà Chống Lũ


Video liên quan:Xem thêm video